PL EN
Modrzewina Południe Elbląg
Numer oferty:
2014/01/17/5
Typ podmiotu:
Publiczny
Lokalizacja podmiotu:
Polska, Warmińsko-Mazurskie, Elbląg
Rodzaj działalności podmiotu:
Administracja
Rodzaj oferty współpracy:
Business to public B2P
Lokalizacja oferty:
Polska, Warmińsko-Mazurskie, Elbląg
Rodzaj współpracy:
Inne formy współpracy
Oferta dotyczy branży:
IT, B + R, produkcja z wykorzystaniem zaawansowanych technologii
Preferowany odbiorca oferty sektora:
prywatnego
Opis przedsięwzięcia

Kompleks terenów inwestycyjnych w dzielnicy przemysłowej Modrzewina Południe Miasta Elbląg w sąsiedztwie Elbląskiego Parku Technologicznego to tereny o powierzchni ponad 42 ha.

Tereny objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę techniczno-produkcyjną związaną z działalnością produkcyjno-usługową przemysłów zaawansowanej technologii.

Tereny uzbrojone są w infrastrukturę techniczną to jest wodę, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, energię elektryczną oraz asfaltową drogę dojazdową.

W bezpośrednim sąsiedztwie terenów znajduje się Elbląski Park Technologiczny oraz funkcjonujące zakłady produkcyjne.

Preferencyjne warunki dla rozwoju infrastruktury gospodarczej i działalności badawczo-rozwojowej w Elblągu zapewnia Elbląski Park Technologiczny.

Pełną obsługę procesu inwestycyjnego gwarantuje Biuro Obsługi Inwestorów w Urzędzie Miejskim w Elblągu.

Pozostałe wyszukane oferty współpracy
Rekomendowane oferty współpracy
KONTAKT:

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego Investors and Exporters Service Centre Marshal's Office of Warmińsko-Mazurskie Voivodeship


Phone numbers: + 48 89 512 51 95/72 /70
E-mail: coie@warmia.mazury.pl
www.invest.warmia.mazury.plWarmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
Warmia and Mazury Regional Development Agency Joint Stock Company in Olsztyn


Phone number: +48 89 521 12 50
E-mail: office@investinwarmiaandmazury.pl
www.wmarr.olsztyn.pl
Baza ofert jest współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego