PL EN
Inwestycje Miasto Iława
Numer oferty:
2014/01/17/7
Typ podmiotu:
Publiczny
Lokalizacja podmiotu:
Polska, Warmińsko-Mazurskie, Iława
Rodzaj działalności podmiotu:
Administracja
Rodzaj oferty współpracy:
Business to public B2P
Lokalizacja oferty:
Polska, Warmińsko-Mazurskie, Iława
Rodzaj współpracy:
Inne formy współpracy
Oferta dotyczy branży:
motoryzacyjnej, urządzenia dla przemysłu
Preferowany odbiorca oferty sektora:
prywatnego
Opis przedsięwzięcia
Teren inwestycyjny w iławskiej dzielnicy przemysłowej przy ulicy Ziemowita o powierzchni ponad 9 ha objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod zabudowę przemysłową i składy.

Do granicy terenu doprowadzone są przyłącza infrastruktury technicznej: wody, energii elektrycznej oraz kanalizacji.

Teren graniczy z linią kolejową.


Miasto Iława to doskonała lokalizacja w szczególności dla firm z sektora maszynowego ceniących zrównoważony rozwój w otoczeniu unikalnego środowiska naturalnego.

Miasto Iława zapewni im doskonałą dostępności komunikacyjną, wsparcie placówek kształcenia zawodowego oraz dostępności kadry.

Do dyspozycji inwestorów oddano ponad 11 hektarów uzbrojonych terenów inwestycyjnych objętych Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną.


Pozostałe wyszukane oferty współpracy
Rekomendowane oferty współpracy
KONTAKT:

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego Investors and Exporters Service Centre Marshal's Office of Warmińsko-Mazurskie Voivodeship


Phone numbers: + 48 89 512 51 95/72 /70
E-mail: coie@warmia.mazury.pl
www.invest.warmia.mazury.plWarmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
Warmia and Mazury Regional Development Agency Joint Stock Company in Olsztyn


Phone number: +48 89 521 12 50
E-mail: office@investinwarmiaandmazury.pl
www.wmarr.olsztyn.pl
Baza ofert jest współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego