PL EN
Inwestycje Świętajno
Numer oferty:
2014/11/04/03
Typ podmiotu:
Lokalizacja podmiotu:
Rodzaj działalności podmiotu:
Rodzaj oferty współpracy:
Public to Business P2B
Lokalizacja oferty:
Polska, warmińsko-mazurskie, Świętajno
Rodzaj współpracy:
Inne formy współpracy
Oferta dotyczy branży:
drzewnej
Preferowany odbiorca oferty sektora:
prywatnego
Opis przedsięwzięcia
Gmina Świętajno oferuje dogodnie zlokalizowany i bardzo dobrze skomunikowany teren inwestycyjny o powierzchni 33,9 ha.
Teren jest uzbrojony w przyłącze energii elektrycznej.

Atutem terenu jest jego duża powierzchnia dostępna w jednym kawałku, bezpośredni dostęp do drogi krajowej nr 53 oraz  możliwość wybudowania bocznicy kolejowej przy terenie, umożliwiającej transport kolejowy towarów i surowców o dużych gabarytach.

Teren inwestycyjny obecnie nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale władze gminy deklarują przeznaczenie go pod zabudowę przemysłowo-składową oraz współpracę na każdym etapie realizacji inwestycji przez inwestora.
 
Oferta inwestycyjna Gminy Świętajno przeznaczona jest dla przedsiębiorców działających w branży drzewnej. Jest to idealna lokalizacja dla inwestycji przemysłowej związanej z przetwórstwem drewna, ze względu na: licznych potencjalnych kooperantów, dostęp do doświadczonej i wykwalifikowanej kadry oraz dostęp do surowca naturalnego.
Pozostałe wyszukane oferty współpracy
Rekomendowane oferty współpracy
KONTAKT:

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego Investors and Exporters Service Centre Marshal's Office of Warmińsko-Mazurskie Voivodeship


Phone numbers: + 48 89 512 51 95/72 /70
E-mail: coie@warmia.mazury.pl
www.invest.warmia.mazury.plWarmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
Warmia and Mazury Regional Development Agency Joint Stock Company in Olsztyn


Phone number: +48 89 521 12 50
E-mail: office@investinwarmiaandmazury.pl
www.wmarr.olsztyn.pl
Baza ofert jest współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego