PL EN
Szczytno Nowe Gizewo
Numer oferty:
2014/01/17/3
Typ podmiotu:
Publiczny
Lokalizacja podmiotu:
Polska, Warmińsko-Mazurskie, Szczytno
Rodzaj działalności podmiotu:
Administracja
Rodzaj oferty współpracy:
Business to public B2P
Lokalizacja oferty:
Polska, Warmińsko-Mazurskie, Szczytno
Rodzaj współpracy:
Inne formy współpracy
Oferta dotyczy branży:
centra przeładunkowe, spedycyjne i logistyczne oraz baza składowa
Preferowany odbiorca oferty sektora:
prywatnego
Opis przedsięwzięcia
Teren inwestycyjny o powierzchni ponad 11 ha położony w obrębie Nowe Gizewo w Gminie Szczytno dedykowany jest podmiotom zainteresowanym stworzeniem między innymi centrów przeładunkowych, spedycyjnych i logistycznych oraz baz składowych.

Obszar jest objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego i przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Władze gminy deklarują chęć  współpracy i możliwość dostosowania przeznaczenia terenu do potrzeb inwestora.


Na terenie inwestycyjnym znajduje się przyłącze elektryczne.  


Dostęp do przyłącza gazu, wody oraz kanalizacji znajduje się w odległości od 20 do 70 metrów od granicy terenu.
Pozostałe wyszukane oferty współpracy
Rekomendowane oferty współpracy
KONTAKT:

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego Investors and Exporters Service Centre Marshal's Office of Warmińsko-Mazurskie Voivodeship


Phone numbers: + 48 89 512 51 95/72 /70
E-mail: coie@warmia.mazury.pl
www.invest.warmia.mazury.plWarmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
Warmia and Mazury Regional Development Agency Joint Stock Company in Olsztyn


Phone number: +48 89 521 12 50
E-mail: office@investinwarmiaandmazury.pl
www.wmarr.olsztyn.pl
Baza ofert jest współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego