PL EN
Inwestycje Olsztynek
Numer oferty:
2014/11/04/02
Typ podmiotu:
Lokalizacja podmiotu:
Rodzaj działalności podmiotu:
Rodzaj oferty współpracy:
Public to Business P2B
Lokalizacja oferty:
Polska, warmińsko-mazurskie, Olsztynek
Rodzaj współpracy:
Inne formy współpracy
Oferta dotyczy branży:
transportu miedzynarodowego, logistyka/transport
Preferowany odbiorca oferty sektora:
prywatnego
Opis przedsięwzięcia
Gmina Olsztynek oferuje teren inwestycyjny o powierzchni 6,6037 ha, z możliwością powiększenia o sąsiadujące grunty prywatne przeznaczone pod działalność przemysłową, który jest objęty specjalną strefą ekonomiczną. Teren jest w pełni uzbrojony w przyłącza: energii elektrycznej, wody, kanalizacji, telefon.
Nieruchomość ma regularny kształt i jest przygotowana do rozpoczęcia inwestycji. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod przemysł i składy. Teren zlokalizowany jest przy węzłach komunikacyjnych dróg ekspresowych, w bezpośrednim sąsiedztwie terenu znajduje się również bocznica kolejowa.

Oferta inwestycyjna Gminy Olsztynek jest szczególnie atrakcyjna dla przedsiębiorców chcących wykorzystać lokalizację gminy na przecięciu 3 ważnych szlaków komunikacyjnych i niewielką odległość do stolicy regionu Olsztyna, zainteresowanych budową centrum logistycznego oraz rozwojem usług transportowych nie tylko na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz również na rynkach wschodnich.

Pozostałe wyszukane oferty współpracy
Rekomendowane oferty współpracy
KONTAKT:

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego Investors and Exporters Service Centre Marshal's Office of Warmińsko-Mazurskie Voivodeship


Phone numbers: + 48 89 512 51 95/72 /70
E-mail: coie@warmia.mazury.pl
www.invest.warmia.mazury.plWarmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
Warmia and Mazury Regional Development Agency Joint Stock Company in Olsztyn


Phone number: +48 89 521 12 50
E-mail: office@investinwarmiaandmazury.pl
www.wmarr.olsztyn.pl
Baza ofert jest współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego