PL EN
Strefa Przedsiębiorczości Kisielice
Numer oferty:
2014/11/03/02
Typ podmiotu:
Lokalizacja podmiotu:
Rodzaj działalności podmiotu:
Rodzaj oferty współpracy:
Public to Business P2B
Lokalizacja oferty:
Polska, warmińsko-mazurskie, Kisielice
Rodzaj współpracy:
Inne formy współpracy
Oferta dotyczy branży:
energetycznej, energetyki odnawialnej
Preferowany odbiorca oferty sektora:
prywatnego
Opis przedsięwzięcia
Gmina Kisielice oferuje teren inwestycyjny o powierzchni 4,21 ha, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod zabudowę produkcyjno-składową, baz budowlanych i transportowych 3,01 ha, mieszkaniowo-usługową 0,46 ha oraz zabudowa usług produkcyjnych i składów z mieszkaniem właściciela 0,74 ha.
Teren znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 16, pomiędzy dwiema drogami asfaltowymi, które zapewniają dobry dojazd do terenu.Teren uzbrojony jest w przyłącza wody, kanalizacji, telefon.
Położona niedaleko ciepłownia zasilana biomasą oraz elektrociepłownia biogazowa dają możliwość odbioru znacznych ilości ciepła oraz energii elektrycznej.

Oferta inwestycyjna Gminy Kisielice skierowana jest do podmiotów zainteresowanych inwestycjami w odnawialne źródła energii, lub wykorzystujących w swojej działalności dużą ilość energii pozyskanej ze źródeł odnawialnych.

Na terenie gminy występuje skupisko podmiotów, które realizują inwestycje w sektorze odnawialnych źródeł energii, głównie w branżę wiatrową oraz biogazową, co sprawia, że Gmina Kisielice jest liderem inwestycji w odnawialne źródła energii na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Pozostałe wyszukane oferty współpracy
Rekomendowane oferty współpracy
KONTAKT:

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego Investors and Exporters Service Centre Marshal's Office of Warmińsko-Mazurskie Voivodeship


Phone numbers: + 48 89 512 51 95/72 /70
E-mail: coie@warmia.mazury.pl
www.invest.warmia.mazury.plWarmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
Warmia and Mazury Regional Development Agency Joint Stock Company in Olsztyn


Phone number: +48 89 521 12 50
E-mail: office@investinwarmiaandmazury.pl
www.wmarr.olsztyn.pl
Baza ofert jest współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego