PL EN
Uzdrowisko Gołdap
Numer oferty:
2014/01/17/1
Typ podmiotu:
Publiczny
Lokalizacja podmiotu:
Polska, Warmińsko-Mazurskie, Gołdap
Rodzaj działalności podmiotu:
Administracja
Rodzaj oferty współpracy:
Business to public B2P
Lokalizacja oferty:
Polska, Warmińsko-Mazurskie, Gołdap
Rodzaj współpracy:
Inne formy współpracy
Oferta dotyczy branży:
turystycznej i rekreacyjnej
Preferowany odbiorca oferty sektora:
prywatnego
Opis przedsięwzięcia
Kompleks terenów inwestycyjnych w dzielnicy uzdrowiskowej Miasta Gołdap to 2 tereny o powierzchni około 3 hektarów oraz teren o powierzchni ponad 10 hektarów.  

Tereny objęte są miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego pod usługi lecznictwa uzdrowiskowego na przykład sanatoria, szpitale, zakłady lecznicze oraz centra usług zdrowotnych, ukierunkowane na wypoczynek i rekreację z wykorzystaniem naturalnych surowców lub warunków klimatycznych.


Tereny są uzbrojone w infrastrukturę techniczną to jest wodę, kanalizację sanitarną, energię elektryczną.

Dojazd do terenów zapewnia droga asfaltowa.


W bezpośrednim sąsiedztwie terenów znajduje się Park Zdrojowy, Promenada Zdrojowa, Pijalnia Wód Mineralnych oraz Tężnie.

Na jeziorze Gołdap znajdują się liczne pomosty oraz molo.

Wygodną komunikację turystom zapewniają ciągi pieszo rowerowe.


Na obszarze miasta funkcjonuje już sanatorium uzdrowiskowe, które wykorzystuje lokalne surowce takie jak wody mineralne i wody lecznicze.


Pozostałe wyszukane oferty współpracy
Rekomendowane oferty współpracy
KONTAKT:

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego Investors and Exporters Service Centre Marshal's Office of Warmińsko-Mazurskie Voivodeship


Phone numbers: + 48 89 512 51 95/72 /70
E-mail: coie@warmia.mazury.pl
www.invest.warmia.mazury.plWarmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
Warmia and Mazury Regional Development Agency Joint Stock Company in Olsztyn


Phone number: +48 89 521 12 50
E-mail: office@investinwarmiaandmazury.pl
www.wmarr.olsztyn.pl
Baza ofert jest współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego