PL EN
Strefa Przedsiębiorczości Nidzica
Numer oferty:
2014/11/04/04
Typ podmiotu:
Lokalizacja podmiotu:
Rodzaj działalności podmiotu:
Rodzaj oferty współpracy:
Public to Business P2B
Lokalizacja oferty:
Polska, warmińsko-mazurskie, Nidzica
Rodzaj współpracy:
Inne formy współpracy
Oferta dotyczy branży:
budowlanej
Preferowany odbiorca oferty sektora:
prywatnego
Opis przedsięwzięcia
Oferta inwestycyjna Gminy Nidzica obejmuje dobrze przygotowane tereny inwestycyjne o powierzchni 17,1818 ha oraz 3,7649 ha, w strefie przedsiębiorczości, uzbrojone w przyłącza: wody, kanalizacji oraz elektryczność.

Tereny przeznaczone są pod zabudowę przemysłowo-składową. Tereny objęte są specjalną strefą ekonomiczną i zlokalizowane w pobliżu drogi E 7 relacji Warszawa-Gdańsk. Tereny inwestycyjne posiadają asfaltową drogę dojazdową i są gotowe do rozpoczęcia inwestycji.

Oferta inwestycyjna Gminy Nidzica może być szczególnie atrakcyjna dla przedsiębiorców zainteresowanych inwestycjami produkcyjnymi związanymi z jedną z dominujących w gminie branż, np. produkcją materiałów budowlanych.

Gmina Nidzica oferuje tereny inwestycyjne objęte specjalną strefą ekonomiczną, co daje inwestorom możliwość ubiegania się o zwolnienie z podatku dochodowego od 50% do 70%. 
Pozostałe wyszukane oferty współpracy
Rekomendowane oferty współpracy
KONTAKT:

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego Investors and Exporters Service Centre Marshal's Office of Warmińsko-Mazurskie Voivodeship


Phone numbers: + 48 89 512 51 95/72 /70
E-mail: coie@warmia.mazury.pl
www.invest.warmia.mazury.plWarmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
Warmia and Mazury Regional Development Agency Joint Stock Company in Olsztyn


Phone number: +48 89 521 12 50
E-mail: office@investinwarmiaandmazury.pl
www.wmarr.olsztyn.pl
Baza ofert jest współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego