PL EN
Inwestycje Pisz
Numer oferty:
2014/01/17/9
Typ podmiotu:
Publiczny
Lokalizacja podmiotu:
Polska, Warmińsko-Mazurskie, Pisz
Rodzaj działalności podmiotu:
Administracja
Rodzaj oferty współpracy:
Business to public B2P
Lokalizacja oferty:
Polska, Warmińsko-Mazurskie, Pisz
Rodzaj współpracy:
Inne formy współpracy
Oferta dotyczy branży:
drzewnej, przemysł
Preferowany odbiorca oferty sektora:
prywatnego
Opis przedsięwzięcia
Teren inwestycyjny o łącznej powierzchni ponad  24 hektarów objęty Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną oferowany przez Miasto Pisz posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod inwestycje z zakresu produkcji, przemysłu, baz i składów.  
Teren graniczy z drogą krajową nr 58 i uzbrojony jest w infrastrukturę techniczną to jest wodę, kanalizację, energię elektryczną, istnieje możliwość przyłączenia gazu.
Oferta inwestycyjna Pisza może być szczególnie atrakcyjna dla inwestorów z branży przetwórstwa drewna i przetwórstwa spożywczego. Lokalizację tą wyróżniają tradycje przemysłowe, bogactwo i dostępność surowca oraz wsparcie oferowane przez placówki kształcenia zawodowego otwarte na współpracę z biznesem. 
Pozostałe wyszukane oferty współpracy
Rekomendowane oferty współpracy
KONTAKT:

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego Investors and Exporters Service Centre Marshal's Office of Warmińsko-Mazurskie Voivodeship


Phone numbers: + 48 89 512 51 95/72 /70
E-mail: coie@warmia.mazury.pl
www.invest.warmia.mazury.plWarmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
Warmia and Mazury Regional Development Agency Joint Stock Company in Olsztyn


Phone number: +48 89 521 12 50
E-mail: office@investinwarmiaandmazury.pl
www.wmarr.olsztyn.pl
Baza ofert jest współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego