PL EN
Inwestycje Gmina Iława
Numer oferty:
2014/01/17/6
Typ podmiotu:
Publiczny
Lokalizacja podmiotu:
Polska, Warmińsko-Mazurskie, Iława
Rodzaj działalności podmiotu:
Administracja
Rodzaj oferty współpracy:
Business to public B2P
Lokalizacja oferty:
Polska, Warmińsko-Mazurskie, Iława
Rodzaj współpracy:
Inne formy współpracy
Oferta dotyczy branży:
rolnej, spożywczej, inwestycje produkcyjno-usługowe
Preferowany odbiorca oferty sektora:
prywatnego
Opis przedsięwzięcia
Teren inwestycyjny we Franciszkowie Górnym o powierzchni ponad 19 ha objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod zabudowę przemysłową, usługi uciążliwe oraz bazy rolnicze i hodowlane.
W odległości 50 m znajdują się przyłącza infrastruktury technicznej między innymi wody i energii elektrycznej.
Teren graniczy z drogą krajową nr 16.
Gmina Iława to doskonała lokalizacja w szczególności dla firm z sektora rolno-spożywczego ceniących zrównoważony rozwój w otoczeniu czystego środowiska naturalnego.  
Potwierdzają to zrealizowane już inwestycje między innymi firmy WILD Polska, która działa na terenie gminy od 1993 roku i posiada swój zakład przetwórczy w Karasiu.
Ośrodek Hodowli Indyków we Frednowych istniejący od 1978 roku należy do firmy INDYKPOL, która jest największym polskim producentem piskląt indyczych, produkowanych w oparciu o jaja pochodzące od własnych stad rodzicielskich. Rocznie dostarcza około 6 mln piskląt.
Wylęgarnia Indyków GERCZAK w Lasecznie produkująca indyczy materiał zarodowy i dostarczająca go do Anglii, Francji, Niemiec, Rosji, Litwy, Ukrainy, Czech, Słowacji i Kanady. GERCZAK jest znany również jako Nord-Pol Hatchery produkujący blisko 7 milionów jaj rocznie.
Pełną obsługę procesu inwestycyjnego na terenie Gminy Iława zapewniają lokalni menadżerowie ds. obsługi inwestora w Urzędzie Gminy w Iławie

Pozostałe wyszukane oferty współpracy
Rekomendowane oferty współpracy
KONTAKT:

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego Investors and Exporters Service Centre Marshal's Office of Warmińsko-Mazurskie Voivodeship


Phone numbers: + 48 89 512 51 95/72 /70
E-mail: coie@warmia.mazury.pl
www.invest.warmia.mazury.plWarmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
Warmia and Mazury Regional Development Agency Joint Stock Company in Olsztyn


Phone number: +48 89 521 12 50
E-mail: office@investinwarmiaandmazury.pl
www.wmarr.olsztyn.pl
Baza ofert jest współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego