PL EN
Łaniewo Lidzbark Warmiński
Podstawowe dane:
Numer oferty: 13/09/215

Powiat: lidzbarski

Miejscowość: Lidzbark Warmiński

Powierzchnia (ha): 3,39

Przeznaczenie:
Produkcja Magazyny/Składy
101km - 200km
0km - 10km
11km - 20km
71km - 200km
Infrastruktura:
Elektryczność: Nie

Gaz: Nie

Woda: Tak

Kanalizacja: Nie
Położenie
Odległość od drogi krajowej (km): 9 - Droga krajowa nr 51

Odległość od lotniska (km): 160 - Gdańsk

Odległość od portu morskiego (km): 100 - Elbląg

Odległość od kolei (km): 16 - Lubomino
Komentarz:
Opis gminy/miasta: rozwiń
Położenie miasta/gminy:
Gmina Lidzbark Warmiński położona jest około 50 km od stolicy województwa-Olsztyna. Przez Gminę przepływa główna rzeka Warmii - Łyna. Do najważniejszych szlaków komunikacyjnych należą: droga krajowa nr 51 łącząca Olsztyn (Lidzbark Warmiński-Olsztyna 50km) z polsko–rosyjskim przejściem granicznym w Bezledach (Lidzbark Warmiński 50km) oraz droga wojewódzka nr 513 prowadząca do Elbląga (Lidzbark Warmiński-Elbląg 90 km). Port morski: Elbląg 100 km. Lotnisko międzynarodowe: Gdańsk 160 km, tam znajduje się także port rzeczny i morski. Infrastruktura kolejowa: Dobre Miasto 25 km. Jest to linia kolejowa łącząca Olsztyn poprzez Ornetę i Braniewo z przejściem granicznym Gronowo-Mamonowo z Obwodem Kaliningradzkim.
Powierzchnia miasta/gminy(km²): 
371
Liczba ludności mieście/gminie(os.): 
6880
Stopa bezrobocia mieście/gminie(%): 
25,5
Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP z obszaru miasta/gminy(os.): 
582
Obecność SSE: 
Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S. A.
Zachęty inwestycyjne dostępne na obszarze miasta/gminy: 
Zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Lidzbark Warmiński. Zgodnie z uchwałą zwolnienia można uzyskać na okres 5 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą pod warunkiem utworzenia jednego miejsca pracy. Zwolnienia obejmują: 1) nowo wybudowane budynki i budowle lub ich części związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, pod warunkiem wykorzystywania ich do tej działalności; 2) nowo nabyte grunty, budynki i budowle lub ich części związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, pod warunkiem wykorzystywania ich do tej działalności.
Zasoby kadrowe/szkolnictwo wyższe i zawodowe/potencjalni kooperanci/obecność bezpośrednich inwestycji zagranicznych na obszarze miasta/gminy/powiatu: 
Gmina Lidzbark Warmiński jest gminą typowo rolniczą. Najważniejszą dziedziną rolnictwa, ze względu na dużą ilość użytków zielonych, jest hodowla bydła mlecznego. Na obszarze gminy położonych jest około 500 gospodarstw rolnych. Na terenie gminy 147 osób fizycznych prowadzi działalność gospodarczą (37 podmiotów w sektorze handlu hurtowego, detalicznego, 28 podmiotów w przetwórstwie przemysłowym, 24 w budownictwie, 14 w rolnictwie i leśnictwie). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w powiecie lidzbarskim na koniec 2011 r. wyniosło 2804zł brutto (tj. 701euro, 935 USD). Najwyższe wynagrodzenia płacone były w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie – 3800zł brutto (tj. 950 euro, 1227 USD), zaś najniższe w handlu, transporcie i gastronomii.
Najwieksze atrakcje turystyczne w mieście/gminie/powiecie: 
Zabytkowe kościoły i urokliwe warmińskie kapliczki, oddające piękno historyczne regionu Warmii. Warto zwiedzić XIV kościół parafialny w Blankach i kościół z drewnianą wieżą we wsi Kłębowo, kościoły gotyckie.oraz neogotyckie kościoły w Kochanówce i Jarandowie. Wytyczone szlaki turystyczne: szlak Kopernikowski; szlaki rowerowe o łącznej długości 168 km; szlak kajakowy rzeki Łyny; szlak pieszy nad jezioro Wielochowskie Jeziora położone kilka kilometrów od Lidzbarka Warmińskiego, m.in. jezioro Blanki (Gajlickie), Symsar, Wielochowskie, Potar, Makulin oraz zbiornik wodny „Babcia”. Cykliczne imprezy: Powiatowy Festiwal Kultury i Tradycji Warmińskiej oraz Regionalne Zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody.
zwiń
Rekomendowane oferty inwestycyjne
Numer oferty:
2014/04/001
Miejscowość
Kurzętnik
Powierzchnia
455
Numer oferty:
2014/10/018
Miejscowość
Gronowo
Powierzchnia
5000
Numer oferty:
12/11/039
Miejscowość
Braniewo
Powierzchnia
11,94
Przeznaczenie
Usługi Produkcja M..
Numer oferty:
12/11/105
Miejscowość
Nidzica
Powierzchnia
6,6822
Przeznaczenie
Handel Produkcja ..
Numer oferty:
14/06/277
Miejscowość
Górowo Iławeckie
Powierzchnia
4,71
Numer oferty:
12/11/078
Miejscowość
Iłowo-Osada
Powierzchnia
38
Przeznaczenie
Usługi Handel Produ..
Numer oferty:
16/02/312
Miejscowość
Frombork
Powierzchnia
5,6875
Przeznaczenie
Usługi Turystyka..
Numer oferty:
16/02/311
Miejscowość
Frombork
Powierzchnia
37
Przeznaczenie
Usługi Mieszkal..
Numer oferty:
13/12/218
Miejscowość
Susz
Powierzchnia
3,5316
Przeznaczenie
Usługi Produkcja M..
Numer oferty:
12/11/081
Miejscowość
Kisielice
Powierzchnia
0,56
Przeznaczenie
Usługi Produkcja M..
Numer oferty:
12/11/052
Miejscowość
Ełk
Powierzchnia
19,1398
Przeznaczenie
Usługi Produkcja ..
Numer oferty:
14/10/279
Miejscowość
Braniewo
Powierzchnia
57,4051
Przeznaczenie
Produkcja Magazyn..
Numer oferty:
12/11/146
Miejscowość
Bartoszyce
Powierzchnia
42,4
Przeznaczenie
Produkcja Magazyn..
Numer oferty:
13/12/219
Miejscowość
Piecki
Powierzchnia
1,7
Przeznaczenie
Usługi Produkcja M..
Numer oferty:
12/11/106
Miejscowość
Nidzica
Powierzchnia
4,2327
Przeznaczenie
Handel Produkcja ..
Numer oferty:
12/11/107
Miejscowość
Nidzica
Powierzchnia
2,22
Przeznaczenie
Handel Produkcja ..
Numer oferty:
14/01/250
Miejscowość
Gmina Ostróda
Powierzchnia
79
Przeznaczenie
Usługi Turystyka..
Numer oferty:
16/02/313
Miejscowość
Frombork
Powierzchnia
1,9
Przeznaczenie
Mieszkalnictwo..
Pozostałe wyszukane oferty
Numer oferty:
2017/06/024
Miejscowość
Lidzbark Warmiński
Powierzchnia
780
Przeznaczenie
Numer oferty:
2017/06/024
Miejscowość
Lidzbark Warmiński
Powierzchnia
780
Przeznaczenie
Numer oferty:
12/11/086
Miejscowość
Lidzbark Warmiński
Powierzchnia
17,2
Przeznaczenie
Produkcja Magazyn..
Numer oferty:
12/11/156
Miejscowość
Lidzbark Warmiński
Powierzchnia
17,2
Przeznaczenie
Produkcja Magazyn..
Numer oferty:
12/11/154
Miejscowość
Lidzbark Warmiński
Powierzchnia
1,2
Przeznaczenie
Produkcja Magazyn..
Numer oferty:
12/11/154
Miejscowość
Lidzbark Warmiński
Powierzchnia
1,2
Przeznaczenie
Produkcja Magazyn..
Numer oferty:
12/11/155
Miejscowość
Lidzbark Warmiński
Powierzchnia
1,92
Przeznaczenie
Produkcja Magazyn..
Numer oferty:
12/11/085
Miejscowość
Lidzbark Warmiński
Powierzchnia
0,1553
Przeznaczenie
Usługi Handel
Numer oferty:
13/09/216
Miejscowość
Lidzbark Warmiński
Powierzchnia
4,29
Przeznaczenie
Usługi Mieszkal..
Numer oferty:
12/11/087
Miejscowość
Lidzbark Warmiński
Powierzchnia
3,31
Przeznaczenie
Usługi Produkcja M..
Numer oferty:
12/11/155
Miejscowość
Lidzbark Warmiński
Powierzchnia
1,92
Przeznaczenie
Produkcja Magazyn..
Numer oferty:
12/11/156
Miejscowość
Lidzbark Warmiński
Powierzchnia
17,2
Przeznaczenie
Produkcja Magazyn..
KONTAKT:

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego Investors and Exporters Service Centre Marshal's Office of Warmińsko-Mazurskie Voivodeship


Phone numbers: + 48 89 512 51 95/72 /70
E-mail: coie@warmia.mazury.pl
www.invest.warmia.mazury.plWarmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
Warmia and Mazury Regional Development Agency Joint Stock Company in Olsztyn


Phone number: +48 89 521 12 50
E-mail: office@investinwarmiaandmazury.pl
www.wmarr.olsztyn.pl
Baza ofert jest współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego