PL EN
Nowe Gizewo Szczytno
Podstawowe dane:
Numer oferty: 13/04/207

Powiat: szczycieński

Miejscowość: Szczytno

Powierzchnia (ha): 11,1306

Przeznaczenie:
Mieszkalnictwo
101km - 200km
0km - 10km
0km - 10km
201km -250km
Infrastruktura:
Elektryczność: Tak

Gaz: Nie

Woda: Nie

Kanalizacja: Nie
Położenie
Odległość od drogi krajowej (km): 1,2 - Droga krajowa Nr 53 i 57

Odległość od lotniska (km): 180 - Warszawa

Odległość od portu morskiego (km): 210 - Gdańsk

Odległość od kolei (km): 1 - Szczytno
Komentarz:
Teren inwestycyjny o powierzchni ponad 11 ha położony w obrębie Nowe Gizewo w Gminie Szczytno dedykowany jest podmiotom zainteresowanym stworzeniem między innymi centrów przeładunkowych, spedycyjnych i logistycznych oraz baz składowych. Gmina Szczytno oferuje sprzedaż gruntów w okolicy Portu Lotniczego Mazury zlokalizowanego w odległości około 50 km od stolicy województwa warmińsko-mazurskiego Olsztyna. Szczytno leży na skrzyżowaniu trzech dróg krajowych E57, E58 i E53. Wraz ze zmodernizowaną linią kolejową Olsztyn-Szczytno-Pisz oraz Portem Lotniczym Mazury zapewniają tej lokalizacji doskonałą komunikację i sprawiają, że Szczytno pełni rolę centrum przeładunkowo – logistycznego Obszar jest objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego i przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Władze gminy deklarują chęć współpracy i możliwość dostosowania przeznaczenia terenu do potrzeb inwestora.
Opis gminy/miasta: rozwiń
Położenie miasta/gminy:
Gmina Szczytno jest największą pod względem teryto­rialnym gminą powiatu szczycieńskiego. Powierzchnia Gminy obejmuje obszar 34606,28ha a jej ludność na koniec roku 2008 wynosiła 11168 osób i w okresie ostatnich trzech lat wykazywała nieznaczny wzrost.
Powierzchnia miasta/gminy(km²): 
3460628
Liczba ludności mieście/gminie(os.): 
11168
Stopa bezrobocia mieście/gminie(%): 
25,5
Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP z obszaru miasta/gminy(os.): 
6464
Obecność SSE: 
Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S. A.
Zachęty inwestycyjne dostępne na obszarze miasta/gminy: 
W gminie Szczytno funkcjonuje podstrefa Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w której działalność gospodarcza może być prowadzona na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorstwom, które uzyskały zezwolenie na działalność w strefie przysługuje pomoc publiczna w formie np. ulg lub zwolnienia podatkowego. Tereny oferowane inwestorom są w znacznej mierze uzbrojone i dogodnie położone pod względem komunikacyjnym.
Zasoby kadrowe/szkolnictwo wyższe i zawodowe/potencjalni kooperanci/obecność bezpośrednich inwestycji zagranicznych na obszarze miasta/gminy/powiatu: 
.
Najwieksze atrakcje turystyczne w mieście/gminie/powiecie: 
Szczytno położone jest na szlaku turystycznym wiodącym do Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, w środkowej części Pojezierza Mazurskiego licznie odwiedzanym przez turystów nie tylko z Polski ale i z całego świata.
zwiń
Rekomendowane oferty inwestycyjne
Numer oferty:
2014/04/001
Miejscowość
Kurzętnik
Powierzchnia
455
Numer oferty:
2014/10/018
Miejscowość
Gronowo
Powierzchnia
5000
Numer oferty:
12/11/039
Miejscowość
Braniewo
Powierzchnia
11,94
Przeznaczenie
Usługi Produkcja M..
Numer oferty:
12/11/105
Miejscowość
Nidzica
Powierzchnia
6,6822
Przeznaczenie
Handel Produkcja ..
Numer oferty:
14/06/277
Miejscowość
Górowo Iławeckie
Powierzchnia
4,71
Numer oferty:
12/11/078
Miejscowość
Iłowo-Osada
Powierzchnia
38
Przeznaczenie
Usługi Handel Produ..
Numer oferty:
16/02/312
Miejscowość
Frombork
Powierzchnia
5,6875
Przeznaczenie
Usługi Turystyka..
Numer oferty:
16/02/311
Miejscowość
Frombork
Powierzchnia
37
Przeznaczenie
Usługi Mieszkal..
Numer oferty:
13/12/218
Miejscowość
Susz
Powierzchnia
3,5316
Przeznaczenie
Usługi Produkcja M..
Numer oferty:
12/11/081
Miejscowość
Kisielice
Powierzchnia
0,56
Przeznaczenie
Usługi Produkcja M..
Numer oferty:
12/11/052
Miejscowość
Ełk
Powierzchnia
19,1398
Przeznaczenie
Usługi Produkcja ..
Numer oferty:
14/10/279
Miejscowość
Braniewo
Powierzchnia
57,4051
Przeznaczenie
Produkcja Magazyn..
Numer oferty:
12/11/146
Miejscowość
Bartoszyce
Powierzchnia
42,4
Przeznaczenie
Produkcja Magazyn..
Numer oferty:
13/12/219
Miejscowość
Piecki
Powierzchnia
1,7
Przeznaczenie
Usługi Produkcja M..
Numer oferty:
12/11/106
Miejscowość
Nidzica
Powierzchnia
4,2327
Przeznaczenie
Handel Produkcja ..
Numer oferty:
12/11/107
Miejscowość
Nidzica
Powierzchnia
2,22
Przeznaczenie
Handel Produkcja ..
Numer oferty:
14/01/250
Miejscowość
Gmina Ostróda
Powierzchnia
79
Przeznaczenie
Usługi Turystyka..
Numer oferty:
16/02/313
Miejscowość
Frombork
Powierzchnia
1,9
Przeznaczenie
Mieszkalnictwo..
Pozostałe wyszukane oferty
Numer oferty:
21/01/426
Miejscowość
Szczytno
Powierzchnia
1081
Przeznaczenie
Numer oferty:
12/11/137
Miejscowość
Szczytno
Powierzchnia
8,5
Przeznaczenie
Produkcja Magazyn..
Numer oferty:
12/11/169
Miejscowość
Szczytno
Powierzchnia
1,94
Przeznaczenie
Produkcja Magazyn..
Numer oferty:
12/11/170
Miejscowość
Szczytno
Powierzchnia
0,72
Przeznaczenie
Produkcja Magazyn..
Numer oferty:
12/11/142
Miejscowość
Szczytno
Powierzchnia
0,4771
Przeznaczenie
Usługi Produkcja ..
Numer oferty:
12/11/140
Miejscowość
Szczytno
Powierzchnia
2,3
Przeznaczenie
Mieszkalnictwo..
Numer oferty:
12/11/136
Miejscowość
Szczytno
Powierzchnia
2,51
Przeznaczenie
Produkcja Magazyn..
Numer oferty:
13/05/210
Miejscowość
Szczytno
Powierzchnia
7,8
Przeznaczenie
Usługi Produkcja M..
Numer oferty:
12/11/135
Miejscowość
Szczytno
Powierzchnia
4,5034
Przeznaczenie
Usługi Mieszkal..
Numer oferty:
12/11/141
Miejscowość
Szczytno
Powierzchnia
0,69
Przeznaczenie
Usługi Produkcja ..
Numer oferty:
12/11/135
Miejscowość
Szczytno
Powierzchnia
4,5034
Przeznaczenie
Usługi Mieszkal..
Numer oferty:
12/11/140
Miejscowość
Szczytno
Powierzchnia
2,3
Przeznaczenie
Mieszkalnictwo..
Numer oferty:
13/05/210
Miejscowość
Szczytno
Powierzchnia
7,8
Przeznaczenie
Usługi Produkcja M..
Numer oferty:
12/11/139
Miejscowość
Szczytno
Powierzchnia
4,5
Przeznaczenie
Usługi Mieszkal..
Numer oferty:
12/11/136
Miejscowość
Szczytno
Powierzchnia
2,51
Przeznaczenie
Produkcja Magazyn..
Numer oferty:
12/11/142
Miejscowość
Szczytno
Powierzchnia
0,4771
Przeznaczenie
Usługi Produkcja ..
Numer oferty:
12/11/169
Miejscowość
Szczytno
Powierzchnia
1,94
Przeznaczenie
Produkcja Magazyn..
Numer oferty:
12/11/134
Miejscowość
Szczytno
Powierzchnia
8,2
Przeznaczenie
Produkcja Magazyn..
Numer oferty:
12/11/137
Miejscowość
Szczytno
Powierzchnia
8,5
Przeznaczenie
Produkcja Magazyn..
Numer oferty:
12/11/138
Miejscowość
Szczytno
Powierzchnia
3,7
Przeznaczenie
Produkcja Magazyn..
Numer oferty:
12/11/141
Miejscowość
Szczytno
Powierzchnia
0,69
Przeznaczenie
Usługi Produkcja ..
Numer oferty:
12/11/139
Miejscowość
Szczytno
Powierzchnia
4,5
Przeznaczenie
Usługi Mieszkal..
Numer oferty:
12/11/138
Miejscowość
Szczytno
Powierzchnia
3,7
Przeznaczenie
Produkcja Magazyn..
Numer oferty:
12/11/171
Miejscowość
Szczytno
Powierzchnia
0,43
Przeznaczenie
Produkcja Magazyn..
Numer oferty:
12/11/171
Miejscowość
Szczytno
Powierzchnia
0,43
Przeznaczenie
Produkcja Magazyn..
Numer oferty:
12/11/170
Miejscowość
Szczytno
Powierzchnia
0,72
Przeznaczenie
Produkcja Magazyn..
KONTAKT:

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego Investors and Exporters Service Centre Marshal's Office of Warmińsko-Mazurskie Voivodeship


Phone numbers: + 48 89 512 51 95/72 /70
E-mail: coie@warmia.mazury.pl
www.invest.warmia.mazury.plWarmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
Warmia and Mazury Regional Development Agency Joint Stock Company in Olsztyn


Phone number: +48 89 521 12 50
E-mail: office@investinwarmiaandmazury.pl
www.wmarr.olsztyn.pl
Baza ofert jest współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego