PL EN
Kurzętnik
Podstawowe dane:
Numer oferty: 17/09/372

Powiat: nowomiejski

Miejscowość: Kurzętnik

Powierzchnia (ha): 8,45

Przeznaczenie:
101km - 200km
0km - 10km
21km - 30km
71km - 200km
Infrastruktura:
Elektryczność: Nie

Gaz: Nie

Woda: Nie

Kanalizacja: Nie
Położenie
Odległość od drogi krajowej (km): 5 - droga krajowa nr 15

Odległość od lotniska (km): 120 - Szczytno Szymany

Odległość od portu morskiego (km): 120 - Elbląg

Odległość od kolei (km): 23 - Brodnica
Komentarz:
Opis gminy/miasta: rozwiń
Położenie miasta/gminy:
Gmina Kurzętnik leży w południowa zachodniej część województwa warmińsko-mazurskiego na trasie Olsztyn -Toruń. Gminy sąsiadujące z gminą Kurzętnik to: Biskupiec, Nowe Miasto Lubawskie, Grodziczno i gmina miejska Nowe Miasto Lubawskie oraz gminy Zbiczno i Brzozie w obrębie województwa kujawsko-pomorskiego. Przez Gminę Kurzętnik przebiega główna droga krajowa nr 15. Najbliższe węzły kolejowe oddalone w odległości 25 km (Brodnica i Iława).
Powierzchnia miasta/gminy(km²): 
150
Liczba ludności mieście/gminie(os.): 
9107
Stopa bezrobocia mieście/gminie(%): 
12,4
Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP z obszaru miasta/gminy(os.): 
748
Zachęty inwestycyjne dostępne na obszarze miasta/gminy: 
Grunt położony w miejscowości Nielbark jest w trakcie procedowania o włączenie do Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Olsztynie. Gmina Kurzętnik posiada łącznie ponad 65 ha terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą. W Urzędzie działa powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Kurzętnik Zespół ds. Pozyskiwania Inwestorów i Promocji Przedsiębiorczości. Gmina stwarza przyjazny klimat inwestycyjny. Stosuje także zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Gminy Nr XI/68/11 z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
Zasoby kadrowe/szkolnictwo wyższe i zawodowe/potencjalni kooperanci/obecność bezpośrednich inwestycji zagranicznych na obszarze miasta/gminy/powiatu: 
Gminę Kurzętnik zamieszkuje 9 107 mieszkańców. Struktura ludności Gminy z uwagi na wiek przedstawia się następująco: - wiek przedprodukcyjny (do 17 lat): 2097, - wiek produkcyjny (od 18 do 64 lat): 6015, - wiek poprodukcyjny (od 65 lat): 995. Poziom wykształcenia ludności w Gminie Kurzętnik: - gimnazjalne i poniżej: 45,9%, - zasadnicze zawodowe: 33,70%, - średnie: 17,50%, - wyższe: 2,9%. Ludność gminy zatrudniona jest w następujących sektorach gospodarki: - przemysł i produkcja, - usługi, - motoryzacja, - handle, - budownictwo, - rolnictwo, - leśnictwo.
Najwieksze atrakcje turystyczne w mieście/gminie/powiecie: 
Gmina Kurzętnik położona jest w południowo-zachodniej części powiatu nowomiejskiego. Obejmuje swym zasięgiem wschodni kraniec Pojezierza Brodnickiego. Znajduje się tu największe jezioro tego pojezierza - Wielkie Partęczyny. Swoistym znakiem rozpoznawczym są ruiny zamku krzyżackiego usytuowane na Górze Kurzętnickiej. Najważniejsze atrakcje turystyczne Gminy Kurzętnik: - ścieżka dydaktyczna połączona z drogą krzyżową i amfiteatrem, - ruiny zamku kanoników kapituły chełmińskiej z przełomu XIII i XIV w. - największe jezioro Pojezierza Brodnickiego – Jezioro Wielkie Partęczyny - spływy kajakowe nurtem rzeki Drwęcy, - Misterium Męki Pańskiej w Kurzętniku, - Stanica wodna dla kajaków. Osoby poszukujące noclegu mogą skorzystać z usług li
zwiń
Rekomendowane oferty inwestycyjne
Numer oferty:
2014/04/001
Miejscowość
Kurzętnik
Powierzchnia
455
Numer oferty:
2014/10/018
Miejscowość
Gronowo
Powierzchnia
5000
Numer oferty:
12/11/039
Miejscowość
Braniewo
Powierzchnia
11,94
Przeznaczenie
Usługi Produkcja M..
Numer oferty:
12/11/105
Miejscowość
Nidzica
Powierzchnia
6,6822
Przeznaczenie
Handel Produkcja ..
Numer oferty:
14/06/277
Miejscowość
Górowo Iławeckie
Powierzchnia
4,71
Numer oferty:
12/11/078
Miejscowość
Iłowo-Osada
Powierzchnia
38
Przeznaczenie
Usługi Handel Produ..
Numer oferty:
16/02/312
Miejscowość
Frombork
Powierzchnia
5,6875
Przeznaczenie
Usługi Turystyka..
Numer oferty:
16/02/311
Miejscowość
Frombork
Powierzchnia
37
Przeznaczenie
Usługi Mieszkal..
Numer oferty:
13/12/218
Miejscowość
Susz
Powierzchnia
3,5316
Przeznaczenie
Usługi Produkcja M..
Numer oferty:
12/11/081
Miejscowość
Kisielice
Powierzchnia
0,56
Przeznaczenie
Usługi Produkcja M..
Numer oferty:
12/11/052
Miejscowość
Ełk
Powierzchnia
19,1398
Przeznaczenie
Usługi Produkcja ..
Numer oferty:
14/10/279
Miejscowość
Braniewo
Powierzchnia
57,4051
Przeznaczenie
Produkcja Magazyn..
Numer oferty:
12/11/146
Miejscowość
Bartoszyce
Powierzchnia
42,4
Przeznaczenie
Produkcja Magazyn..
Numer oferty:
13/12/219
Miejscowość
Piecki
Powierzchnia
1,7
Przeznaczenie
Usługi Produkcja M..
Numer oferty:
12/11/106
Miejscowość
Nidzica
Powierzchnia
4,2327
Przeznaczenie
Handel Produkcja ..
Numer oferty:
12/11/107
Miejscowość
Nidzica
Powierzchnia
2,22
Przeznaczenie
Handel Produkcja ..
Numer oferty:
14/01/250
Miejscowość
Gmina Ostróda
Powierzchnia
79
Przeznaczenie
Usługi Turystyka..
Numer oferty:
16/02/313
Miejscowość
Frombork
Powierzchnia
1,9
Przeznaczenie
Mieszkalnictwo..
Pozostałe wyszukane oferty
Numer oferty:
2014/04/001
Miejscowość
Kurzętnik
Powierzchnia
455
Przeznaczenie
Numer oferty:
2014/04/011
Miejscowość
Kurzętnik
Powierzchnia
455
Przeznaczenie
KONTAKT:

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego Investors and Exporters Service Centre Marshal's Office of Warmińsko-Mazurskie Voivodeship


Phone numbers: + 48 89 512 51 95/72 /70
E-mail: coie@warmia.mazury.pl
www.invest.warmia.mazury.plWarmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
Warmia and Mazury Regional Development Agency Joint Stock Company in Olsztyn


Phone number: +48 89 521 12 50
E-mail: office@investinwarmiaandmazury.pl
www.wmarr.olsztyn.pl
Baza ofert jest współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego