Portal Inwestycyjny Warmii i Mazur
Warmia i Mazury - dobry klimat dla Twoich inwestycji
Witamy na portalu inwestycyjnym Warmii i Mazur
Portal www.InvestInWarmiaAndMazury.pl dedykowany jest wszystkim osobom zainteresowanym inwestycjami oraz współpracą gospodarczą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz przedstawicielom samorządów lokalnych zainteresowanych promocją swoich terenów inwestycyjnych.
Na Portalu Inwestycyjnym Warmii i Mazur znajdą Państwo:
 • Aktualności z życia regionu
 • Kalendarz najważniejszych wydarzeń gospodarczych
 • Podstawowe wiadomości o Warmii i Mazurach
 • Strefę inwestora, a w niej m.in.: bazę ofert inwestycyjnych, informacje o systemie obsługi inwestora na Warmii i Mazurach
 • Strefę współpracy, a w niej m.in.: bazę ofert współpracy, informacje o systemie wsparcia projektów inwestycyjnych oraz współpracy gospodarczej
 • Strefę samorządów, a w niej m.in.: informacje jak promować ofertę inwestycyjną gminy, gdzie pozyskać środki na przygotowanie terenów inwestycyjnych

Portal przeznaczony jest dla:
• Inwestorów
• Eksporterów
• Samorządów lokalnych oraz
• Wszystkich osób zainteresowanych gospodarką Warmii i Mazur
 
Redakcją portalu zajmuje się:

Warmińsko-Mazurskie Centrum Obsługi Inwestora – Certyfikowany Partner PAIiIZ

WMCOI powstało w ścisłej współpracy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego statutowo odpowiedzialnym za promocję województwa i funkcjonuje w strukturze Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie.

Personel WMCOI działa według standardów określonych przez PAIiIZ, potwierdzonych certyfikatami oraz tytułem „Certyfikowany Partner PAIiIZ S.A. 2014-2016”. Personel WMCOI został przeszkolony w Agencji i ma zapewnioną stałą pomoc merytoryczna jej pracowników. WMCOI obejmuje zasięgiem działania teren województwa warmińsko-mazurskiego, w którym ma swoją siedzibę i stanowi źródło aktualnych danych o gospodarce województwa. WMCOI posiada też bazę kontaktów z samorządami lokalnymi oraz instytucjami otoczenia biznesu działającymi na rzecz rozwoju województwa.

Głównym celem działania WMCOI jest zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów na poziomie województwa. Centrum współpracuje również z PAIiIZ oraz specjalnymi strefami ekonomicznymi przy obsłudze projektów inwestycyjnych oraz prowadzi samodzielnie obsługę inwestorów którzy zgłaszają się do nas bezpośrednio.

-----------------------------------------------------------------------------------

Projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora”


W dniu 29 grudnia 2009 r. PAIiIZ S.A. podpisała z PARP Umowę o dofinansowanie Projektu nr POPW.01.04.02-00-002/09 „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora”. Projekt uzyskał rekomendację na dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013. Całkowita wartość Projektu to 20 436652,12 PLN. Kwota dofinansowania 18 392 986,91 PLN co stanowi 90 % Projektu. Na pozostałe 10 %, składa się wkład własny Partnerów Projektu - 7 Centrów Obsługi Inwestora z Polski Wschodniej. Liderem Projektu i stroną Umowy o dofinansowanie jest PAIiIZ S.A. Projekt był realizowany w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2015 r.

Do Projektu, jako Partnerzy, przystąpiły następujące podmioty z obszaru Polski Wschodniej, w ramach których funkcjonują Centra Obsługi Inwestora:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
 • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 • Urząd Miejski w Białymstoku
 • Urząd Miasta Kielce
 • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 • Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.


Przedmiotem niniejszego Projektu jest utworzenie sieci centrów obsługi inwestorów w regionie Polski Wschodniej, której głównym celem będzie aktywne wspieranie procesu podnoszenia poziomu potencjału gospodarczego i atrakcyjności inwestycyjnej regionów Polski Wschodniej poprzez zbudowanie stałej platformy kooperacji oraz zintegrowanego systemu obsługi inwestorów zewnętrznych.

Grupę docelową Projektu stanowią m.in. przedsiębiorcy zagraniczni i krajowi, zainteresowani zaangażowaniem nakładów finansowych na terenach Polski Wschodniej; zagraniczne i krajowe izby gospodarcze, organizacje i stowarzyszenia gospodarcze oraz podmioty okołobiznesowe, jednostki samorządu terytorialnego szczebla regionalnego, powiatowego i lokalnego.

Projekt przewiduje realizację szeregu systemowych działań mających na celu stworzenie i rozwój sieci centrów obsługi inwestora w makroregionie działających w oparciu o jednolite standardy. Wsparcie przewidziane jest m.in. na takie działania jak zakup środków trwałych, leasing samochodów, organizację krajowych i zagranicznych seminariów / warsztatów dla rozwoju kadr obsługujących inwestorów, wykonanie i wdrożenie ekspertyz dotyczących oferty inwestycyjnej makroregionu, budowa i utrzymanie aktualnej bazy danych z ofertą centrów obsługi inwestora. Wsparcie to ma na celu wzmocnienie działań Centrów Obsługi Inwestora w zakresie:
 • standaryzacji obsługi inwestora
 • stałej i systemowej współpracy i wymiany doświadczeń
 • wymiany informacji, w tym szczególnie o terenach inwestycyjnych
 • utworzenie wspólnej bazy terenów inwestycyjnych
Partnerzy Projektu utworzą jedną, ponadregionalną sieć współpracujących ze sobą instytucji działających regionalnie na rzecz wspierania i podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej poszczególnych regionów Polski Wschodniej. Dobra kooperacja wymaga stworzenia systemu wymiany informacji w zakresie współpracy z inwestorami oraz opracowania jednolitych standardów obsługi inwestorów zewnętrznych. Wszelkie działania związane z gromadzeniem informacji o dostępnych w regionach ofertach inwestycyjnych, a także bieżący monitoring stanu inwestycji w poszczególnych województwach pozwolą na stałą ocenę zmian w napływie inwestycji do regionów wschodnich oraz stworzenie i prowadzenie międzyregionalnej bazy danych ofert inwestycyjnych zawierającej informacje o najciekawszych ofertach z Polski Wschodniej.

Odpowiednio skonstruowana platforma wymiany informacji i koordynacji działań pozwoli na świadczenie usług związanych z obsługą procesów inwestycyjnych oraz doradztwem dla odbiorców inwestycji na wysokim poziomie, co w połączeniu z działaniami o charakterze promocyjnym realizowanymi przez sieć będzie sukcesywnie przekładać się na poprawę konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej regionów Polski Wschodniej.

Projekt jest komplementarny względem Projektu Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej, realizowanego w ramach działania I.4, komponent Promocja Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, który przyczyni się do stworzenia i promocji wspólnego wizerunku pięciu województw Polski Wschodniej, jako atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji oraz wspierania przedsiębiorczości na terenie regionów Polski Wschodniej. Aktywna promocja Polski Wschodniej zarówno w kraju, jak i poza jego granicami jest podstawowym elementem w procesie ściągania na promowany obszar inwestycji krajowych oraz zagranicznych. Sieć Centrów Obsługi Inwestora na terenie Polski Wschodniej jest naturalną kontynuacją tego procesu.


Chcesz wiedzieć więcej na temat tego czym zajmuje się
Warmińsko-Mazurskie Centrum Obsługi Inwestora
zadzwoń +4889 521 12 80
(aktualizacja: październik 2015)
Rekomendowane oferty inwestycyjne
Numer oferty:
2014/04/001
Miejscowość
Kurzętnik
Powierzchnia
455
Numer oferty:
2014/10/018
Miejscowość
Gronowo
Powierzchnia
5000
Numer oferty:
12/11/039
Miejscowość
Braniewo
Powierzchnia
11,94
Przeznaczenie
Usługi Produkcja M..
Numer oferty:
12/11/116
Miejscowość
Olsztynek
Powierzchnia
1,8942
Przeznaczenie
Produkcja
Numer oferty:
12/11/105
Miejscowość
Nidzica
Powierzchnia
6,6822
Przeznaczenie
Handel Produkcja ..
Numer oferty:
14/06/277
Miejscowość
Górowo Iławeckie
Powierzchnia
4,71
Numer oferty:
12/11/078
Miejscowość
Iłowo-Osada
Powierzchnia
38
Przeznaczenie
Usługi Handel Produ..
Numer oferty:
16/02/312
Miejscowość
Frombork
Powierzchnia
5,6875
Przeznaczenie
Usługi Turystyka..
Numer oferty:
16/02/311
Miejscowość
Frombork
Powierzchnia
37
Przeznaczenie
Usługi Mieszkal..
Numer oferty:
13/12/218
Miejscowość
Susz
Powierzchnia
3,5316
Przeznaczenie
Usługi Produkcja M..
Numer oferty:
12/11/081
Miejscowość
Kisielice
Powierzchnia
0,56
Przeznaczenie
Usługi Produkcja M..
Numer oferty:
12/11/052
Miejscowość
Ełk
Powierzchnia
19,1398
Przeznaczenie
Usługi Produkcja ..
Numer oferty:
14/10/279
Miejscowość
Braniewo
Powierzchnia
57,4051
Przeznaczenie
Produkcja Magazyn..
Numer oferty:
12/11/146
Miejscowość
Bartoszyce
Powierzchnia
42,4
Przeznaczenie
Produkcja Magazyn..
Numer oferty:
13/12/219
Miejscowość
Piecki
Powierzchnia
1,7
Przeznaczenie
Usługi Produkcja M..
Numer oferty:
12/11/106
Miejscowość
Nidzica
Powierzchnia
4,2327
Przeznaczenie
Handel Produkcja ..
Numer oferty:
12/11/107
Miejscowość
Nidzica
Powierzchnia
2,22
Przeznaczenie
Handel Produkcja ..
Numer oferty:
14/01/250
Miejscowość
Gmina Ostróda
Powierzchnia
79
Przeznaczenie
Usługi Turystyka..
Numer oferty:
16/02/313
Miejscowość
Frombork
Powierzchnia
1,9
Przeznaczenie
Mieszkalnictwo..
Warmińsko Mazurskie Centrum Obsługi Inwestora | Warmia and Mazury Investor Assistance Centre -

Warmińsko- Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie | Warmia and Mazury Regional Development Agency Joint Stock Company in Olsztyn
Pl. Gen. J. Bema 3, 10-516 Olsztyn, tel. +48 89 521 12 50, fax: +48 89 521 12 60
www.investinwamiaandmazury.pl, e-mail:office@investinwamiaandmazury.pl
Copyrights 2012 COI