PL EN
Elbląg
elbląski
braniewski
bartoszycki
lidzbarski
kętrzynski
węgorzewski
gołdapski
olecki
ełcki
piski
gizycki
mrągowski
szczycieński
Olsztyn
olsztyński
nidzicki
działdowski
nowomiejski
iławski
ostródzki
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
Baza ofert
inwestycyjnych
Drogi
Przejścia graniczne
Przejścia graniczne kolejowe
Porty lotnicze międzynarodowe
Porty lotnicze regionalne
Porty morskie
Ośrodki miejskie
Szukaj oferty
Typ
wszystkie
Lokalizacja
wszystkie
Wyszukiwanie Zaawansowane
Typ
wybierz
Lokalizacja
wszystkie
Powierzchnia
wszysktie
Stan techniczny budynku
wszysktie
Park Naukowo Technologiczny
Wykończenie:Lokalizacja
wszystkie
Powierzchnia
wszysktie
Specjalna strefa ekonomiczna
wszysktie
Park naukowo technologiczny
Lokalizacja
wszystkie
Powierzchnia
wszysktie
Specjalna strefa ekonomiczna
Park naukowo technologiczny
Istniejąca infrastruktura:
Przeznaczenie:
WYSZUKANE OFERTY INWESTYCYJNE
Legenda
Odległość od lotniska
0 - 60 km
61 - 100 km
101 - 200 km
> 200 km
Odległość od drogi krajowej
0 - 10 km
11 - 20 km
21 - 30 km
> 31 km
Odległość od kolei
0 - 10 km
11 - 20 km
21 - 30 km
> 31 km
Odległość od portu morskiego
0 - 70 km
71 - 200 km
201 - 250 km
> 250 km
First
Prev
Strona 1 z 2
Next
Last
Numer oferty:
12/11/164
Powiat
olsztyn
Miejscowość
Olsztyn
Powierzchnia
15,5
Numer oferty:
19/03/416
Powiat
olsztyn
Miejscowość
Olsztyn
Powierzchnia
1,2628
Numer oferty:
19/03/417
Powiat
olsztyn
Miejscowość
Olsztyn
Powierzchnia
1,3999
Numer oferty:
12/11/109
Powiat
olsztyn
Miejscowość
Olsztyn
Powierzchnia
0,7443
Numer oferty:
19/03/415
Powiat
olsztyn
Miejscowość
Olsztyn
Powierzchnia
13,551
First
Prev
Strona 1 z 2
Next
Last
KONTAKT:

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego Investors and Exporters Service Centre Marshal's Office of Warmińsko-Mazurskie Voivodeship


Phone numbers: + 48 89 512 51 95/72 /70
E-mail: coie@warmia.mazury.pl
www.invest.warmia.mazury.plWarmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
Warmia and Mazury Regional Development Agency Joint Stock Company in Olsztyn


Phone number: +48 89 521 12 50
E-mail: office@investinwarmiaandmazury.pl
www.wmarr.olsztyn.pl
Baza ofert jest współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego